Usługi elektryczne

Projektujemy, montujemy oraz modernizujemy instalacje elektryczne.

Świadczymy usługi projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych. Realizujemy zarówno własne jak i powierzone nam projekty. Niezależnie od rodzaju przedsięwzięcia, projektu z wykonaniem czy samej realizacji, zawsze przykładamy wagę do szczegółów oraz estetyki prac. Bez względu na to, czy kontrahent dostarczył nam projekt instalacji, czy sami mamy go przygotować, nieodzownym elementem prac jest poznanie oczekiwań klienta. Wszystko to, by ostateczny efekt jak najlepiej spełniał oczekiwania.

Projektujemy oraz montujemy m.in.:

 • automatykę budynkową,
 • automatykę przemysłową,
 • przyłącza placu budowy,
 • przyłącza kablowe nN,
 • instalacje odgromowe i ochronne,
 • instalacje alarmowe,
 • instalacje monitoringu wizyjnego,
 • kamery IP,
 • oświetlenia LED (w tym dekoracyjne),
 • instalacje oświetlenia,
 • oświetlenia dróg, parkingów i placów, ogrodów,
 • instalacje antenowe RTV i SAT,
 • małe agregaty prądotwórcze z układami SZR,
 • rozdzielnice elektroenergetyczne,
 • aparaturę rozdzielczą i łączeniową,
 • zabezpieczenia sterowania, sygnalizacji, blokad i pomiarów,
 • układy pomiarowe
 • inne…

Świadczymy również usługi w zakresie wykonywania pomiarów odbiorczych i okresowych instalacji elektrycznych. Należą do nich próby działania oraz przeprowadzenie badań:

 • ochrony przeciwpożarowej wyłączników różnicowoprądowych,
 • skutecznej ochrony przeciwporażeniowej,
 • rezystancji uziemienia uziomu,
 • impedancji pętli zwarcia,
 • rezystancji izolacji,
 • ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych.

Powierz nam swoje bezpieczeństwo.